FAQs Complain Problems

नीलकण्ठ नगरपालिका " भैरवी मन्दिर "

Read More

नेपाल नगरपालिका महासंघको ३० औ स्थापना कार्यक्रम

Read More

नीलकण्ठ नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

वडा नं १

Undefined

लोकनाथ उपाध्यायसूचना अधिकारी

Flowers in Chania

नाम:लोकनाथ उपाध्याय

सम्पर्क नं: 9851311210

इमेल: suchanaadhikari@neelakanthamun.gov.np /

io.neelakanthamun@gmail.com / ao.neelakanthamun@gmail.com


वडा नं १४
Undefined

वडा नं १३
Undefined

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः-
सेवा दिने कार्यालयः-
सेवा शुल्कः-
आवश्यक कागजातहरुः-